W poniższym dokumencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) chcielibyśmy poinformować o zasadach gromadzenia danych osobowych oraz sposobach ich wykorzystania.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny https://wojewodastudio.pl/sklep, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych jest Mariola Śnieg prowadząca działalność gospodarczą Mariola Śnieg Hair Design, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 293/305, 90-369 Łódź, kontakt e-mail: sklep@wojewodastudio.pl (dalej Administrator).

Cele wykorzystywania danych Użytkownika

Administrator administrując portal https://wojewodastudio.pl/sklep gromadzi dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonania umów zawartych w ramach sklepu internetowego, których dokonuje on za pośrednictwem serwisu https://wojewodastudio.pl/sklep

Dane Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu zarejestrowania się w serwisie, przetwarzania i wysyłki zamówień składanych w serwisie https://wojewodastudio.pl/sklep, dokonania rozliczeń, korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenta, obsługiwania zapytań. Dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą zostać także wykorzystane w ramach marketingu i konkursów, o ile Użytkownik wyraził na to dodatkową zgodę i subskrybował newsletter. Ponadto dane osobowe dotyczące Użytkownika mogą zostać wykorzystane w przypadku podejrzenia oszustwa i wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Pobieramy następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy towaru, kraj
 • adres e-mail,
 • informacje na temat dokonywanych zakupów,
 • informacje finansowe i transakcyjne
 • informacje handlowe
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika

Dane podawane opcjonalnie przez Użytkownika:

 • numer telefonu
 • PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

Czas przetwarzania danych osobowych

Zbierane przez Administratora dane osobowe są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika w serwisie https://wojewodastudio.pl/sklep Usuniecie konta następuję na żądanie Użytkownika, wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź żądania przez Użytkownika ich usunięcia. W serwisie www. https://wojewodastudio.pl/sklep pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami a także w związku z obowiązującymi Administratora przepisami prawa.

Podmioty, którym przekazywane są dane Użytkownika

Firma Hair Design Mariola Śnieg prowadzi sprzedaż za pośrednictwem serwisu https://wojewodastudio.pl/sklep, w którym Użytkownik dokonuje zakupów bezpośrednio na witrynie. Administrator może powierzyć przechowywanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, z zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w szczególności zewnętrznym dystrybutorom w celu dostarczenia zamówionych towarów i informowania o dostawach. Dane mogą być przekazywane zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i wiadomości SMS.

Dalej, odbiorcą danych osobowych dotyczących Użytkownika jest biuro rachunkowe, z którym firma Mariola Śnieg Hair Design ma podpisaną umowę o świadczenie usług księgowych. 

Funkcję administratora danych pełni Mariola Śnieg.

Dane osobowe dotyczące Użytkowników nie są przechowywane i przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Firma nie zbiera wrażliwych danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikowi następujące prawa:

 1. Użytkownikowi, którego dane osobowe zbiera firma Mariola Śnieg Hair Design zawsze przysługuje prawo sprzeciwu wobec ich gromadzenia. Sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez podania przyczyny, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o tym, jakie dotyczące go dane firma zebrała, jak również prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Użytkownikowi na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W obu sytuacjach Użytkownik powinien skontaktować się z firmą Mariola Śnieg Hair Design, przesyłając e-mail na adres: sklep@wojewodastudio.pl
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy.
 5. W każdej chwili Użytkownik może zażądać informacji o zakresie przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy poprzez portal internetowy https://wojewodastudio.pl/sklep Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłosić do Administratora w wybrany przez Użytkownika sposób:

 1. wiadomość mail: sklep@wojewodastudio.pl
 2. telefonicznie: 730796861
 3. listownie na adres: Mariola Śnieg Hair Design, ul. Piotrkowska 293/305, 90-369 Łódź,

Korzystając z witryny https://wojewodastudio.pl/sklep, Użytkownik akceptuje stosowanie przez nas plików cookie. Pliki cookie (ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika celem ustalenia, w jaki sposób korzysta on witryny w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Pliki cookie nie są programami i nie zawierają wirusów.

Cel stosowania plików cookie

 • W celu podniesienia jakości korzystania ze strony przez Użytkownika
 • Dopasowania treści i oferty do preferencji Użytkownika
 • Rozpoznania Użytkownika podczas kolejnych wizyt
 • Realizacji zamówień
 • W celach statystycznych i analizy ruchu w naszej witrynie internetowej

Piliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub poprzez korzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

W przypadku usunięcia plików cookie i wstrzymania ich przechowywania w przeglądarce przez Użytkownika, nie jesteśmy w stanie zapewnić optymalnej jakości korzystania z serwisu https://wojewodastudio.pl/sklep